Lezingen

BERNICE BOVENKERK

Het belang van dierethiek

Wanneer je opkomt voor de belangen van dieren kun je verschillende ethische argumenten aanvoeren. Het is goed om inzicht te hebben in de dier-ethische theorieen waarop deze argumenten gebaseerd zijn en welke implicaties deze theorieen hebben. Ik zal een aantal invloedrijke theorieen behandelen en kort stilstaan bij een aantal discussies over de omgang met dieren: (waarom) is het problematisch om dieren te doden? Wat kun je verstaan onder dierenwelzijn? Wat voor argumenten zijn er voorbij dierenwelzijn?

GEERTRUI CAZAUX 

 Inclusief activisme

De strijd voor dierenrechten en tegen speciesisme kan niet los gezien worden van de strijd tegen racisme, seksisme, validisme en andere vormen van discriminatie en onderdrukking. Daaruit volgt ook de noodzaak voor inclusief activisme. Dat is enerzijds een kwestie van effectiviteit (zoveel mogelijk mensen bereiken en bruggen bouwen) en anderzijds een kwestie van rechtvaardigheid. Ik geef ook enkele concrete tips voor inclusief activisme, specifiek met betrekking tot validisme.  

MARC DAVIDSON

Milieu- en klimaatethiek

De meeste mensen zijn het wel erover eens dat de maatschappij moet veranderen, zowel ten behoeve van de belangen van dieren als van toekomstige generaties mensen. Meer onenigheid bestaat over wie die verandering moet beginnen. Begint een beter milieu bij jezelf? Of is de overheid aan zet omdat wat het individu doet maar een druppel is op de gloeiende plaat? Gelukkig kan de milieu-ethiek helpen dit dilemma te verhelderen.

EVA MEIJER

De politieke wending in de dierfilosofie

Denken over individuele plichten naar dieren – bijvoorbeeld: mag je ze eten? als huisdier houden? – is belangrijk, maar onvoldoende. Veel besluiten worden ten slotte genomen op het niveau van de politiek, en culturele en sociale processen spelen een belangrijke rol in die besluitvorming. Sinds een paar jaar is er aandacht voor dieren in de politieke filosofie. Daarin gaat het bijvoorbeeld om de volgende vragen. Moeten we in democratieën rekening houden met dieren, en waarom? Hoe kunnen politieke instituties en processen veranderd worden om rekening te houden met dieren? Zouden dieren zelf stem moeten hebben in dit soort processen?

Workshops

FLORIS VAN DEN BERG

Retorica voor een betere wereld
Het gaat niet alleen om gelijk hebben, maar ook om gelijk krijgen. Helaas gaapt er een diepe kloof tussen deze twee. Die kloof is de tragiek van de condition humain. Veel activisten zijn heilig overtuigd van hun eigen gelijk – soms terecht – maar slagen er lang niet altijd in om de boodschap over te brengen. In deze workshop zal moraalridder Floris van den Berg reflecteren over hoe je niet moet communiceren voor een betere wereld en zal daarbij putten uit zijn eigen ruime ervaring met het  falen van communiceren. 

GIJSJE HEEMSKERK

Bundelen


Verhalen verzinnen met als onderwerp: morphen (bundelen) met individuele dieren om je te leren inleven in andere dieren, en je voor te stellen hoe hun leven eruitziet.

De workshop bestaat uit vier korte delen:
Deel 1: Bedenk met welk individuele dier jij zou willen morphen. Welke specifieke capaciteiten heeft dit individu die jou zullen aanvullen? Wat voor een persoon is dit? Houdt ze van vliegen? Of staat ze graag vroeg op? Wat eet ze graag? Is ze verliefd op iemand? Kan ze heel goed ruiken? Is ze heel sterk? Kan ze van kleur veranderen? Op water lopen? etc. etc.
Deel 2: Beschrijf op welke manier dit zijn vruchten af zal werpen door een dag uit het leven van jullie één geworden persoon te beschrijven. 
Deel 3: Ruil van tekst. Geef een andere workshop deelnemer je verhaaltje. 
Beschrijf vervolgens de ontmoeting tussen jullie morphs. Vullen jullie elkaar aan of ontstaat er ruzie? En hoe kijken jullie in deze hoedanigheid naar de andere diersoorten zoals de mensen? 
Deel 4: Ruil nog een keer (met iemand anders). Onderstreep het mooiste/interessantste stuk. En lees het voor. 

JOOST LEUVEN

Theorie en activisme: over literatuuronderzoek en de belangrijkste werken in de dierethiek

Is er tijd voor gefilosofeer als de wereld aan het afbranden is? Staat theorie in dat opzicht niet lijnrecht tegenover praktisch activisme? In deze workshop zal worden ingegaan op hoe filosofische en wetenschappelijke theorie kan bijdragen aan politiek activisme. We zullen ingaan op hoe je als activist het makkelijkst literatuuronderzoek kan doen en wat nu eigenlijk de meest belangrijke theoretische werken zijn op het gebied van dierethiek. 

MAARTEN REESINK

Beelden voor dieren in de media

In de hedendaagse mediacultuur is het opkomen voor de rechten en belangen van dieren via krant, film en televisie en de digitale media van cruciaal belang.Theoretici en mediamakers hebben verschillende strategieën ontwikkeld om dieren in de media een stem te geven. In deze werkgroep worden mede aan de hand van een aantal concrete voorbeelden de inhoud van en de ideeën achter deze beelden voor dieren besproken.

WILLEM VERMAAT

De do’s en don’ts van een goed opiniestuk 


Activisme moet gebaseerd zijn op solide ethische argumenten. Het is zaak die argumenten helder uit te dragen. Na deze workshop weet je beter hoe je een opiniestuk schrijft en hoe je je kans op publicatie vergroot.

Rondetafelgesprekken

Tijdens de rondetafelgesprekken gaan we in op wat jullie willen bespreken. Bereid je dus voor: wat wil je delen, wat wil je leren, hoe kunnen we beter samenwerken?