Bij de wortel: Een middag over filosofie en dierenactivisme

15 november, 13-17 uur, Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam

We leven in een maatschappij die dierenlevens als minder waard ziet dan mensenlevens. Filosofen, ethici en andere denkers die zich bezig houden met andere dieren, doen in de basis dus al iets radicaals. De dierenbevrijdingsbeweging heeft altijd een bijzondere relatie met filosofie gehad: het boek Animal Liberation(1975), van Peter Singer, wordt vaak genoemd als het startpunt voor deze beweging, gevolgd door Tom Regans The Case for Animal Rights (1983). Tijdens deze middag onderzoeken we hoe het er nu met de verhouding tussen filosofie en activisme voor staat, door samen na te denken, in gesprek te gaan en kennis te delen. 

We doen dit door middel van flitslezingen, workshops, en rondetafelgesprekken. Hierin buigen we ons onder andere over de volgende vragen. Hoe verhouden wetenschap en activisme zich (idealiter) tot elkaar? Hoe kan de dierenbeweging effectiever worden? En inclusiever? Mogen wetenschappers activist zijn, of moeten ze dat? Hoe kan theorie de wereld verbeteren? Naast het theoretische gedeelte zullen er workshops zijn waarin verschillende denkers ons gereedschappen aanbieden om het denken en schrijven aan te scherpen.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 

Wij danken ASCA en de Universiteit van Amsterdam voor hun steun en medewerking.